Studium pedagogiky

726 Muzejní edukační program v kontextu školního vzdělávacího programu Ing. Ladislava Hašková
Tato práce s názvem „Muzejní edukační program v kontextu školního vzdělávacího programu“ byla zpracována jako závěrečná práce v rámci absolvování vzdělávacího programu „Studia pedagogiky“ realizovaného NIDV, krajské pracoviště Zlín, Potoky 267, 760 01 Zlín, v období od 1. září 2011 do 30. června 2012. Práce je zaměřena na vytvoření muzejního edukačního programu pro 2. stupeň ZŠ (Krajinami snů Zdeňka Hajného aneb Putování ke hvězdám) v kontextu Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov. NIDV
724 Autoevaluace v práci pedagogického pracovníka Ing. Ladislava Hašková
Tato práce s názvem Autoevaluace v práci pedagogického pracovníka byla zpracována jako závěrečná práce v rámci absolvování Vzdělávacího programu „Studium pedagogiky“ realizovaného v Národním institutu pro další vzdělávání, krajském pracovišti Praha a Střední Čechy, v období od 1. 9. 2011 do 30. 6. 2012. Závěrečná práce je zaměřena na stanovení významu procesu autoevaluace učitele pro zkvalitnění jeho pedagogické činnosti. Zabývá se rozborem metod autoevaluace a všímá si i významu sebereflexe v pedagogické činnosti učitele. Práce přináší poznatky a úvahy o celém procesu autoevaluace, doplněné konkrétním empirickým výzkumem. V závěru se pokouší nalézt správný postup při autoevaluačním procesu. Autor chápe autoevaluační proces jako velmi podstatnou součást přípravy učitele, bez které žádný učitel nemůže svoji práci odvádět kvalitně. NIDV
722 Můj předmět a ŠVP Ing. Ladislava Hašková
Tato práce s názvem „Můj předmět a ŠVP“ byla zpracována jako závěrečná práce v rámci absolvování vzdělávacího programu „Studium pedagogiky“ realizovaného v Národním institutu pro další vzdělávání, krajské pracoviště Hradec Králové, v období od 1.9.2011 do 18.5.2012. Práce je zaměřena na problematiku tvorby a významu Školních vzdělávacích programů a jejich návaznosti na Rámcové vzdělávací programy. Autor pracuje jako ředitel a vyučující odborných předmětů na střední odborné škole. Právě odborné školy realizují školní vzdělávací programy v rámci své odbornosti. Práce se zabývá problematikou a realizací školního vzdělávacího programu v odborných předmětech vyučovaných na škole autora a jeho významem pro další vzdělávání v odborných předmětech. NIDV
720 Výuka anglického jazyka ve třídách s individuálně integrovanými dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami Ing. Ladislava Hašková
Tato práce s názvem „Výuka anglického jazyka ve třídách s individuálně integrovanými dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami“ byla zpracována jako závěrečná práce v rámci absolvování vzdělávacího programu „Studium pedagogiky“ realizovaného NIDV, krajské pracoviště České Budějovice, v období od 1.9.2011 do 30. června 2012. Práce je zaměřena na výuku anglického jazyka ve třídách, kde jsou v běžném kolektivu integrovány děti se speciálními vzdělávacími potřebami. V druhé části jsou shrnuty vlastní poznatky z praxe a součástí práce je i ukázka přípravy na výukovou jednotku ve třídě s integrovanými dětmi, doplněná kasuistikami. Závěrečná část se krátce zaměřuje na možnost využití výtvarných prvků v hodině angličtiny. NIDV

Realization by