Registrace

Účastníci kvalifikačního studia se zaregistrují vstupním formulářem. Po jeho vyplnění se vygeneruje vstupní login a heslo, prostřednictvím kterého se účastníci přihlásí.

Po vyplnění přihlášky nahrají závěrečnou práci do systému. Ve veřejné části se zobrazí vstupní informace o práci. Garant práce má možnost k práci přidělit hodnotitele, ten pak může v uzavřeném systému připojit i vlastní hodnocení práce.

Autor závěrečné práce odpovídá za to, že zaslané materiály neobsahují nepravdivé, neúplné a nesprávné informace a neobsahují žádné nezákonné či pro zveřejnění nevhodné položky a dále odpovídá za to, že odesílané materiály neobsahují žádné viry nebo jiné závadné či destruktivní funkce.

Autor závěrečné práce prohlašuje, že neporušuje práva třetích osob, zejména žádná práva autorská, obchodní tajemství či utajované know-how, práva k ochranným známkám či jiným předmětům průmyslového vlastnictví a ani práva na ochranu osobnosti nebo obchodní firmy, jakož i ustanovení na ochranu nekalé soutěže.

Autor závěrečné práce souhlasí s použitím díla pro potřeby na webových stránkách a pro ověření v praxi.

CC: Nekomerčně CC: Uveďte autora

Autor uděluje organizátorům studia licenci Uveďte autora – Nevyužívejte komerčně 3.0 (CC-BY-NC 3.0) Česko na vložené závěrečné práce.

Odesláním formuláře souhlasíte s těmito podmínkami.


Realization by